Kapıdağ’ın Bitki Zenginliği

Kapıdağ’ın Bitki Zenginliği

Kapıdağ Yarımadası; Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklimlerinin kesiştiği “Marmara Geçiş Bölgesi” içinde yer almaktadır. Bu nedenle de yarımada, Akdeniz ve Karadeniz Bitki Coğrafyasına ait iklim ve flora yapısının özelliklerini ede bünyesinde barındırmaktadır. Bu yüzdendir ki Kapıdağ’ın florası da oldukça zengindir. Bölgede 700 civarında bitki çeşidi bulunmaktadır. Konumu, iklimi, yer şekli nedeniyle Kapıdağ Yarımadası bitki ve hayvanlar için doğal bir sığınak olmuştur.


Son derece zengin bir floraya sahip olan Kapıdağ; Ihlamur, meşe ve kestane ormanları bakımından da Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarından biri buradadır. Ayrıca Türkiye’deki altı meşe türünü bünyesinde barındırması nedeniyle de meşe popülasyonu açısından önemli bir konumdadır.

Tabi bu zengin flora ve orman ekosistemleri doğal olarak bünyesinde zengin bir faunayı da barındırmaktadır.

Ancak, böylesi bir flora ve fauna zenginliğinin bekası için, Kapıdağ Yarımadası’nın uygun bir koruma statüsüne alınması gerekmektedir. Bu yüzden, ıhlamur, meşe ve kestane meşcerelerinin doğal yapının devamı için gen koruma alanları olarak ilan edilmesi önem arz etmektedir. Bu ormanlar, klasik orman işletmeciliği anlayışından ziyade, fonksiyonel bakış açısıyla değerlendirilmeli, doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin ön plana çıkarılarak kontrollü ekoturizm faaliyetlerine yönlendirilmesi şarttır. Aksi takdirde bu zenginliğimiz yok olmak ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu zengin floranın bir an önce resimli bir kitapçık haline dönüştürülerek geniş kitlelere tanıtılması ve ekoturizm içinde botanik turizmi meraklılarının kullanımına sunulması gereklidir. Yukarıda bahsedilen koruma ve tanıtım projelerinin hayata geçirilebilmesi için, yerel yönetimler, ilgili orman müdürlüğü, üniversite ve STK’ların iş birliği şarttır.

Prof. Dr. Fatih SATIL
Bitki Bilimci/Balıkesir Üniversitesi
fsatil@gmail.com

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest