Balıkesir’in Bitki Zenginliği ve Endemikleri

Balıkesir’in Bitki Zenginliği ve Endemikleri

Önceki çalışmalara göre Balıkesirde 640 bitki çeşidi var biliniyordu. 2017 yılında bizim araştırma ekibimizin yürütmüş olduğu Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Balıkesir ilinde yaklaşık 2 bine yakın bitki taksonunun varlığı tespit edilmiştir. bunlardan yaklaşık 100 tanesinin endemiktir.

Balıkesir’de endemikçe zengin alanlarımız arasında; Kazdağında (80 civarı endemik), Akdağda (46 endemik), Madra (30 civarı endemik), Alaçam, Ulus dağı gelmektedir.

Bu dağlarda yayılış gösteren endemik bitkilerin bir kısmı yaygın endemik bir kısmı da dar yayılışlı endemiklerdir. Dar yayılışlılar adından da anlaşılacağı gibi çok küçük bir alanda yayılış gösterirler. Kazdağında bu tür endemik bitkiler çoktur

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” ve Balıkesir

Tüm Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce il bazında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi başlatılmıştır. Ve bu projeler tamamlanarak sonuçlandırılmıştır. Balıkesir üniversitesi ekibi olarak bizler de Balıkesir ve Kütahya Biyolojik Çeşitlilik projelerinde yer aldık. Bu projeler kapsamında her ildeki canlı çeşitleri belirlendi. Bu türlerden endemik ve ticari önemi olan türler de tespit edildi. Ayrıca bu türlerden nesli tehlike altında olanlar belirlenerek tür izleme eylem planları geliştirildi. Şu an tüm Türkiyede bu izleme projeleri sürüyor. Bu kapsamda Balıkesirde oldukça fazla korunması gereken bitki türü vardır. Etkin bir koruma ve izleme yapabilmek amacıyla 4 endemik tür belirlenmiştir. Bunların hepsi Kazdağındadır. Kazdağı şebboyu, Sarıkız çayı, çam kekiği ve yabani sarımsak türleri şu an izlenen bitkilerdir.

Bununla birlikte endemik olmayıp ta doğadan toplanması yasak olan türler de vardır. Örneğin birçok Orkide türü, Balıkesir’in simgesi olan beyaz zambak gibi türler de bunlar arasındadır. Hangi türlerin doğadan toplanmasının yasak olduğu Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliklerle belirlenir.

Toplanması Yasak Olan Türlerle İlgili Cezai Müeyyideler

Toplanması yasak olan türlerle ilgili cezai müeyyideler 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı çevre kanunu ile belirlenmiştir.

Toplanması yasak olan türler her sene yayınlanır. Bu türleri toplayanlara Çevre kanunun 20(k) bendi uyarınca işlem yapılır. Biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, nesli tehlike altında olanlar ile nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı biçimde toplanıp satılması halinde 2019 yılında 60 bin 163 TL para cezası uygulanır.

Bu konuda basından da izlediğimiz kadarıyla Balıkesir Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma birimleri ciddi çalışmalar yürütmektedir.

Biyolojik Çeşitliliğimiz Neden Korumalıyız

Bu türler ülkemiz için biyolojik hazinelerdir. Nasıl ki dünyaca ünlü antika ve sanat eserlerimiz vardır ve bunları kaçak yollarla yurt dışına kaçıranlar vardır. Bitkiler de ülkemiz için biyolojik hazinelerdir. Ülkemize yönelik son yıllarda yoğun biyokorsanlık ve biyokaçakçılık faaliyetleri yapılmaktadır. Yurt dışından gelen bazı art niyetli araştırmacılar izinsiz bir şekilde ülkemizdeki türleri toplayarak yurt dışına kaçırmaktadırlar. Bu türleri çoğaltarak genetik çalışmalarda, ilaç sektöründe kullanmakta ya da kendilerine özel araştırmalar yapmaktadırlar. Ülkemizde araştırma amaçlı bitki toplamanın yasal yolları vardır. İzin belgesi olmadan doğadan kimse bu özel bitkileri toplayamazlar.

Halkımız bu konuda bilinçli olmalı, şüpheli gördükleri kişileri gördüklerinde mutlaka Jandarma ya da Doğa koruma ve Milli parklara bilgi vermelidirler.

Pin It on Pinterest