Ayvalık Adaları Tabiat Parkı

Balıkesir İli, Ayvalık ilçesi, Ege Denizi kıyı bölgesinin kuzeyinde yer alan emsalsiz bir doğa harikasıdır. Bozulmamış doğası ve tarihi yapılarıyla Kuzey Ege’nin en değerli bölgesidir. İrili ufaklı 19 ada ve denizin bir bölümü de içine alacak şekilde toplam 19.624 hektar alandan oluşmaktadır. Bu alanın 1.930 hektarı orman, 1.179 hektarı hazine arazisi, 872 hektarı özel mülkiyet ve 15.643 hektarı denizdir. Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Nisan 1995 tarih 22265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Uzun Devreli Gelişme Planı 2004 yılında onaylanmıştır. Tabiat Parkı içinde yer alan zeytinlik alanları,  geleneksel yapı tarzı ile biçimlenen karakteristik yapı dokusu ve tarihi alanlar bölgenin kültürel peyzaj zenginliğini göstermektedir

Adaların çevrelediği körfezin oluşturduğu görsel peyzaj ile tarihi kilise ve manastırları, geleneksel mimarinin oluşturduğu eski kent dokuları ve geleneksel yaşam biçimini oluşturan taş evleriyle birinci derece doğal sit alanı. Deniz canlıları ve doğal çeşitlilik kadar doğal, kültürel ve arkeolojik değerler bakımından da Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı eşsiz kılıyor.

Pin It on Pinterest