Altın Beşik Mağarası

Altın Beşik Mağarası

Yatay ve kısmen aktif bir mağara sistemi olan Altınbeşik Mağarası adını üst kısımda yer alan Altınbeşik Tepesi’nden almaktadır. Torosların bu bölgesi hem jeolojik hem de jeomorfolojik yönden çok karışık bir yapıya sahiptir. Tersiyer ortalarında meydana gelen şiddetli kıvrımları, bu dönemin sonunda şiddetli dikey yükselmeler izlemiştir. Jeolojik bindirmeler, büyük kırıklar ve derin kazılmış vadiler bu hareketli jeolojik geçmişin sonucudur.

Altınbeşik Mağarası Üst Kretase yaşlı kireçtaşları içinde kırıklar üzerinde oluşmuştur. Mağara üst üste 3 seviyede gelişmiştir. En alt ve orta seviye yağışlı mevsimlerde aktif, en üst seviye ise devamlı kurudur.

Altınbeşik Mağarası daha kuzeyde bulunan Eynif Polyesi’nin ve civarındaki bir dizi daha küçük polyelerin yer altına intikal eden sularının toplanarak tahliye edildiği bir ana yeraltı deresi görevini görmektedir. Güz aylarında mağara içinde çok miktarda durgun göletler vardır. Mağara içindeki kum ve çakıl birikintilerinden, kayalar üzerindeki akıntı oyuklarından bahar aylarında orta ve alt seviyeden debisi kuvvetli yeraltı derelerinin aktığı anlaşılmaktadır.

Altınbeşik Mağarası’nın aktivitesini tamamen yitirmiş olan üst seviyesinde, tabanda kaya blokları dikkati çeker, bunların yanında dikit ve sarkıt oluşumları da vardır. Orta seviyenin tabanı daha çok dere yatakları özelliğini taşır. Burada kaya blokları geniş yerler kaplar, yer yer kum ve çakıl depoları ile traverten oluşumları görülür. Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 m mağaranın alt seviyesini oluşturur ve burası devamlı su altındadır.

Alt seviyenin bitiminde 40 m’lik dik bir çıkış vardır. Bu çıkış ve bitişik duvarlar beyaz renkli kalın travertenlerle kaplıdır. Mağaranın en güzel bölümünü burası oluşturmaktadır.

FAUNA

Memeliler:Milli Park içinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda 19 memeli türü tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları; kirpi, sincap, fare, yaban domuzu, tilki ve yarasadır.

Kuşlar:Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nda yapılan kuş gözlemleri sonucunda 58 kuş türü gözlenmiştir. Kaya kartalı, atmaca, kızıl şahin, kerkenez, kınalı keklik türlerden bazılarıdır.

Balıklar:Milli Park içinde Manavgat Çayı’nda 2 balık türü tespit edilmiştir. Bu türlerden bir tanesi Dağ Alası olup doğal olarak bulunmaktadır. Diğer tür ise Gökkuşağı Alası’dır.

Sürüngenler:Milli Park içinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda 11 sürüngen türü tespit edilmiştir.

Bunlardan bazılar; Tosbağa, İnceparmaklı Keler, Dikenli Keler, İnce Kertenkele, Toros Kertenkelesi ve Yeşil Kertenkeledir.

FLORA

Alanda şu ana kadar yapılan floristik çalışmalar ve literatür tarama sonucuna göre 84 familyaya ait 573 tür ve türaltı seviyede takson tespit edilmiştir. Altınbeşik Mağarası Milli Parkında klasik, Akdeniz maki bitki örtüsü hâkimdir. Milli Park alanı ve çevresinde ağaç türlerinden sedir, ardıç ve kızılçam yayılış göstermektedir. Alanda bir

KÜLTÜREL VE ARKEOLOJİK DEĞERLERİ

Mağaranın bulunduğu bölge ve mağarada çıkan suyun döküldüğü Manavgat Çayı çevresi tarih boyunca antik yerleşimlere evsahipliği yapmış olup, çevredeki bir çok tarihi kalıntı geçmişten günümüze insan hayatına dair ipuçları sunmaktadır.

MEVCUT ARAZİ KULLANIM

Mağara giriş bölgesinde ziyaretçilerin kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmış olup bu alanda oturma grupları, piknik masaları, çöp kutuları, taş kaplama yürüyüş yolu ve kameriye bulunmaktadır.

ALTINBEŞİK MAĞARASI MİLLİ PARKI GÖRÜLECEK YERLER

 • Altınbeşik Mağarası,
 • Manavgat Çayı,
 • Orman Ekosistemi,
 • Yürüyüş Rotaları,
 • Günübirlik Kullanım Alanıdır.

ALTINBEŞİK MAĞARASIMİLLİ PARKI’NDA YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

 • Zengin Bitki Örtüsü ve Jeolojik Yapı Gözlemi,
 • Mağaracılık,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Piknik,
 • Fotoğrafçılık,
 • Yaban Hayatı Gözlemciliği,
 • Olta Balıkçılığı imkânı bulunmaktadır.

ULAŞIM

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, Antalya il merkezine 134 km, İbradı ilçesine 10 km ve Akseki ilçesine 36 km uzaklıktadır. Milli Park, ülke karayolu ulaşım ağına Konya-Antalya karayolu ile bağlanmaktadır. İbradı-Derebucak-Beyşehir ve İbradı-Manavgat yolları ise Milli Parka ulaşımı sağlayan alternatif karayolu bağlantılarıdır.

 

Kaynak: http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/milliparklar/altinbesikmagarasimilliparki.aspx?sflang=tr

Pin It on Pinterest